Najnovije vijesti

O PLATFORMI ZA REPRODUKTIVNU PRAVDU

U ožujku 2017. godine je na inicijativu feminističkog kolektiva fAktiv i Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter osnovana Platforma za reproduktivnu pravdu. Osnutak Platforme je reakcija na odluku Ustavnog suda RH za ocjenom ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i naloga Hrvatskom saboru da u roku od dvije godine donese novi zakon. Cilj Platforme je okupiti široku koaliciju saveznica/ka u borbi za očuvanje stečenih reproduktivnih prava, ali i podizanje razine reproduktivnih i socijalnih prava. Platforma okuplja organizacije koje se bave pravima žena, ljudskim pravima, zagovaranjem sekularnosti, LGBTIQ pravima te pojedinke/ce iz akademske i umjetničke sfere, liječnice/ke i dr. Broji trideset aktivnih članica iz preko deset organizacija i preko pedeset podržavajućih članica iz više od petnaest organizacija. Članstvo Platforme se sastoji od osoba iz različitih aktivističkih, akademskih i umjetničkih krugova.

O reproduktivnoj pravdi