“Na valovima feminizma” – Poziv za prijave na ljetnu feminističku školu Platforme za reproduktivnu pravdu

Prijavite se na ljetnu feminističku školu Platforme za reproduktivnu pravdu – “Na valovima feminizma” – koja će se održati od 9. do 12. rujna 2021. u Šibeniku.

“Valovi” su pojam koji označava različite generacije feminizama, odnosno različite pristupe feminizmu. Na ovoj prvoj ljetnoj školi zaplovit ćemo kroz različite teme kojima smo se bavile od osnutka Platforme 2017. godine – pravo na pobačaj i dostupnost reproduktivnih prava različitim društvenim skupinama, seksualnost i seksualna edukacija, menstrualno siromaštvo, metode feminističkog aktivizma – a bavit ćemo se i polemikama koje se u posljednje vrijeme vode među feminističkim strujama.

Rok za prijavu je 31. srpnja 2021. godine, a šalje se na mail platformazrp@gmail.com. Prijava treba sadržavati kratku biografiju te kraće obrazloženje o razlozima prijave na školu (do 2500 znakova). Molimo vas da u prijavi navedete i svoje feminističke interese kako bismo ih uključile u program.

Isto tako, ukoliko imate potrebe koje bi mogle utjecati na troškove sudjelovanja (primjerice, potrebna vam je pratnja, posebna prehrana, itd.) molimo da ih navedete u prijavi – to ni na koji način neće utjecati na prijavu, već će nama pomoći da se bolje organiziramo. Na isti mail možete nam se obratiti i s eventualnim pitanjima o školi, postupku prijave ili radu Platforme za reproduktivnu pravdu.

Predviđeno je sudjelovanje 12 polaznica i polaznika. Prednost imaju osobe koje nisu aktivno uključene u rad inicijativa i udruga koje se bave feminizmom i ljudskim pravima, nisu imale priliku pohađati srodne edukacije, već se žele pobliže upoznati s feminističkom teorijom i praksom.

Škola će se odvijati na hrvatskom jeziku. Povratne informacije očekujte sredinom kolovoza, a detaljan program u prvim danima rujna. Polaznicama će biti pokriveni troškovi smještaja (dvokrevetne sobe), prijevoza (unutar granica Hrvatske) te dva obroka po danu (doručak i ručak).

S obzirom na to da živimo (i u rujnu ćemo još uvijek živjeti) u pandemijskim uvjetima, u slučaju izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije, Platforma zadržava pravo odgode termina održavanje škole.

Za vrijeme održavanja škole bit će osigurani osnovni epidemiološki standardi, no kako bismo izbjegle potencijalno ugrožavanje bilo čijeg zdravlja, prije sudjelovanja potrebno je predočiti potvrdu o cijepljenju, preboljenoj bolesti Covid-19 ili negativan test ne stariji od 48 sati. Sve predavačice i predavači također će ispunjavati navedeni uvjet.