Zaštita dostupnosti pobačaja u Europi – Poziv na akciju 

Odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u predmetu Dobbs protiv Jackson Women’s Health Organization poništava Roe protiv Wade, čime se ukida ustavno pravo SAD-a na pobačaj. Odluka će imati dubok i razoran utjecaj.

Kao lokalne i internacionalne organizacije za ženska prava, ljudska prava te seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, a koje djeluju u Europi, izražavamo svoju duboku solidarnost s milijunima ljudi u SAD-u kojima je ovom odlukom oduzeto pravo na osnovnu zaštitu reproduktivnog zdravlja i sa svima onima koji su nastojali zaštititi i podržati ovo pravo. Duboko smo zabrinuti zbog razornih posljedica koje će ova regresivna presuda imati na živote, zdravlje i dobrobit ljudi diljem SAD-a. Odluka će najviše utjecati na osobe koje se već sada suočavaju s diskriminirajućim preprekama u zdravstvenoj skrbi, uključujući osobe druge boje kože, ljude u ruralnim područjima, mlade ljude i one koji žive s nižim prihodima.

Donositelji odluka brojnih europskih zemalja izrazili su svoju duboku uznemirenost i zabrinutost kao reakciju na ovu presudu.  Pozdravljamo njihove izraze solidarnosti sa svima onima kojima je potrebna zaštita reproduktivnog zdravlja u SAD-u i pozdravljamo njihovu predanost obrani reproduktivnih prava. Pozivamo ih da poduzmu konkretne korake kako bi ovu zabrinutost pretočili u akciju koja je osmišljena da unaprijedi i zaštiti pristup pobačaju u njihovim vlastitim zemljama. 2022. godine pobačaj je legalan u gotovo svim europskim zemljama. Međutim, u većini zemalja i dalje postoji niz štetnih prepreka i ograničenja u pristupu pristup pobačaju 

Mnoge zemlje i dalje na snazi imaju zakone i propise koji: 

– Kriminaliziraju pobačaj izvan djelokruga zakona, prijeteći pojedinkama koje traže pobačaj, i/ili medicinskim stručnjacima i stručnjakinjama koji pobačaj vrše, kao i onima koji im pomažu. 

– Nameću obvezu pristranog savjetovanja, periode obaveznog čekanja, kao i restriktivna vremenska ograničenja za pobačaj. 

– Ograničavaju gdje i tko može obavljati pobačaje, npr. zahtijevaju da se skrb pruža u bolničkim uvjetima ili dozvoljava samo liječnicima i liječnicama.  

– U potpunosti sprečavaju medikamentozne pobačaje i/ili ne dozvoljavaju pacijenticama da odluče o metodi pobačaja u ranoj trudnoći te ne dozvoljavaju legalizaciju telemedicine za medicinski pobačaj i samoprimjenu.

– Nameću zahtjeve za odobrenje pobačaja od treće strane po određenim osnovama, a za koje je nužno odobrenje više liječnika ili liječnica, liječničkih odbora ili tužiteljskih tijela.   

Takve prepreke i ograničenja odražavaju zastarjelu medicinsku praksu i štetne rodne stereotipe te krše ljudska prava. Oni su u suprotnosti s preporukama međunarodnih mehanizama za ljudska prava i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Oni nemaju drugu svrhu nego odgoditi pristup vremenski osjetljivoj skrbi, pojačati stigmu povezanu s pobačajem i spriječiti skrb usmjerenu na pacijenticu tako što onemogućuju zdravstvenim djelatnicima da pruže skrb u skladu s najboljim međunarodnim praksama. Trenutni događaji u Europi istaknuli su ozbiljan utjecaj ovih zastarjelih zahtjeva i prepreka. Pandemija COVID-19 pokazala je važnost iskorjenjivanja prakse koji obvezuju ljude na nepotrebne odlaske u zdravstvene ustanove ili bespotrebnu obveznu hospitalizaciju. Rat u Ukrajini ilustrira ozbiljnu štetu koju prouzrokuju stroga zakonska ograničenja i zapreke pobačaju, budući da su izbjeglice iz Ukrajine koje traže pristup pobačaju u susjednim zemljama suočene s nizom pravnih i političkih prepreka koje ozbiljno ometaju pristup vremenski osjetljivoj zdravstvenoj njezi kao što je pobačaj. vremenu u kontekstu vremenski osjetljive zdravstvene njege kao što je pobačaj. 

Desetljećima se diljem Europe liberaliziraju i osuvremenjuju zakoni i politike o pobačaju, uklanjaju se ograničenja i propisi se usklađuju sa standardima ljudskih prava i smjernicama za javno zdravlje. Čak je i posljednjih mjeseci nekoliko europskih zemalja donijelo reforme za uklanjanje prepreka, a daljnje pravne reforme su u tijeku u nizu zemalja. Pozdravljamo ove važne napore zakonodavaca. Doista, danas samo vrlo mali broj europskih zemalja – Andora, Lihtenštajn, Malta, Monako i Poljska – na snazi imaju vrlo restriktivne zakone, čime zanemaruju međunarodne obveze u vezi s ljudskim pravima i upute o javnom zdravlju. Međutim, potreba za jačanjem i zaštitom reproduktivnih prava i pristupa pobačaju diljem Europe je u tijeku. Posljednjih godina regresivni napadi na reproduktivna prava u Poljskoj šokirali su javnost, a nove proceduralne zapreke pobačaju uvedene su i u drugim zemljama srednje i istočne Europe. Sada je vrijeme da potporu seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima pretvorimo u akciju. Pozivamo europske donositelje odluka i zakonodavna tijela da potaknu napore i predvode nove inicijative za ukidanje prepreka u pristupu pobačaju. Pozivamo na reformu zakona i politika u skladu sa Smjernicama SZO-a kako bi se:  

– Potpuno dekriminalizirao pobačaj i pružanje informacija o pobačaju utemeljenih na dokazima.  

– Ukinula obvezna razdoblja čekanja i prisilni zahtjevi za savjetovanjem prije pobačaja.

– Revidirala restriktivna vremenska ograničenja za pristup pobačaju i ukinuli štetni zahtjevi za autorizaciju treće strane.  

– Izmijenili propisi o tome tko može obavljati pobačaje i gdje se može pružiti medicinska usluga pobačaja i pripadajuća skrb, a kako bi se osiguralo pružanje skrbi u skladu s najboljom kliničkom praksom i smjernicama SZO.  

– Uklonile regulatorne prepreke u odnosu na pobačaj lijekovima, kao i legalizirala telemedicina i samoprimjena lijekova u skladu sa smjernicama SZO-a.

Potpisnice: 

• Abortion Rights Campaign, Ireland 

• ActionAid International 

• Agate Rights Defense Center for Women with Disabilities, Armenia 

• alliance F, Switzerland 

• Amnesty International 

• AnA Society for Feminist Analyses, Romania 

• Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia 

• Association HERA XXI Real People Real Vision, Georgia 

• B.a.B.e. Be active. Be emancipated, Croatia 

• British Pregnancy Advisory Service (BPAS), United Kingdom 

• Bureau Clara Wichmann, Netherlands 

• Center for Reproductive Rights 

• Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive / Reproductive Health Training Center, Moldova 

• Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice / Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), Romania 

• Centrul FILIA / FILIA Center, Romania 

• CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia 

• Doctors for Choice Germany, Germany 

• Community Safety and Mediation Center, Romania 

• Eesti Seksuaaltervise Liit / Estonian Sexual Health Association, Estonia 

• EuroMed Rights 

• European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) 

• European Women’s Lobby 

• Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE) / Family Planning Federation (SEDRA-FPFE), Spain 

• Fondazione Pangea Onlus / Pangea Onlus Foundation, Italy 

• Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA / Foundation for Women and Family Planning FEDERA, Poland 

• Gender five plus 

• Građanke i građani Rijeke / Citizens of Rijeka, Croatia 

• HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia 

• Human Rights Watch 

• ILGA-Europe 

• International Federation of Abortion and Contraception Professionals (FIAPAC) 

• International Service for Human Rights (ISHR) 

• Irish Family Planning Association, Ireland

• La Strada International 

• Le planning familial / Family Planning, France 

• Legal Center for Women’s Initiatives Sana Sezim, Kazakhstan 

• Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della 194 (LAIGA) / Free Italian Association of Non-Objecting Gynaecologists for the Application of Law 194 (LAIGA) 

• Možnosť voľby / Freedom of Choice, Slovakia 

• MSI Reproductive Choices 

• National Women’s Council of Ireland, Ireland 

• NGO-Coordination post Beijing Switzerland 

• Österreichische Gesellschaft für Familien Planung (ÖGF) / Austrian Family Planning Association, Austria 

• Papardes zieds / Latvian Association for Family Planning and Sexual Health, Latvia 

• Patent Egyesület / Patent Association, Hungary 

• PICUM – The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 

• Pink, Armenia 

• Platform for Reproductive Justice, Croatia 

• PRIDE Košice, Slovakia 

• PRIZMA – community and counseling center for LGBT+ people in Košice, Slovakia

 • pro familia Bundesverband, Germany 

• Real world, Real people, Armenia 

• Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Sweden 

• Romanian Women’s Lobby, Romania 

• Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom 

• Rutgers, Netherlands 

• Santé Sexuelle Suisse, Sexual Health Switzerland, Switzerland 

• Saplinq, Slovakia 

• Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina 

• Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid / Sensoa, Flemish Centre of Expertise on Sexual Health, Belgium 

• Sex & Samfund / Danish Family Planning Association, Denmark 

• Sex og Politikk, Norway 

• SEXUL vs BARZA / SEX vs The STORK Association, Romania 

• Societatea de Planificare a Familiei din Moldova / Family Planning Association of Moldova, Moldova 

• Society for Education in Contraception and Sexuality (SECS), Romania 

• SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava / SOS Rijeka – center for nonviolence and human rights, Croatia 

• Társaság a Szabadságjogokért / Hungarian Civil Liberties Union, Hungary 

• Udruga Domine / Domine – Organization for Promotion of Women’s Rights Split, Croatia 

• Women’s Empowerment Center, Armenia 

• Women’s Link Worldwide 

• Women’s Rights Foundation, Malta 

• Women’s Resource Center, Armenia