Aktivistička početnica “Na valovima feminizma” na engleskom jeziku

U rujnu 2021. godine održale smo Ljetnu feminističku školu “Na valovima feminizma”, a nakon škole nastao je istoimeni zbornik tekstova, odnosno aktivistička početnica koju smo predstavile prošle godine. O početnici se počelo razgovarati i van naših granica pa smo jašući na valovima koje feminizam kontinuirano stvara, ove godine početnicu prevele na engleski.

Tekstovi u ovoj početnici obuhvaćaju širok spektar tema kojima se Platforma od osnutka bavila: od reproduktivnog nasilja, preko seksualnog obrazovanja, reproduktivnih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, klitopismenosti, menstrualnog siromaštva, do potencijalnih zamki dugoočekivanog zakona o pobačaju u vidu obveznih savjetovanja. 

Publikacija služi i kao upozorenje da se ženska reproduktivna prava sustavno i godinama polagano uništavaju. Namijenjena je svim budućim i sadašnjim aktivistkinjama i feministkinjama, ali i svima onima koje teme kojima se bavi zanimaju, ali na jednom mjestu nisu mogli naći strukturirane i relevantne informacije.

Početnicu na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.