Koronavirus mogao bi dovesti do 1,5 milijuna nesigurnih pobačaja diljem svijeta

Posljedice nove pandemije koronavirusa mogle bi prisiliti najmanje 1.5 milijuna žena diljem svijeta na nesiguran pobačaj, pokazuju nove procjene.

Ovaj podatak je objavljen za Tuesday report globalne organizacije za reproduktivnu skrb Marie Stopes International (MSI) koja osigurava kontracepciju i siguran pobačaj u 37 država. Mjere karantene koje su primijenjivane kao odgovor na COVID-19 otežale su ovoj organizaciji standardne usluge, dok gotovo dva milijuna žena i djevojčica ostalo je bez mogućnosti legitimne sigurne reproduktivne skrbi.

Podaci koje uključuje izvještaj MSI-a pokazuju da je nemogućnost reproduktivnih servisa između siječnja i lipnja diljem svijeta dovela do 900 000 neplaniranih trudnoća te do 3100 smrtnih ishoda povezanih s trudnoćom i nesigurnim pobačajima. Podaci se odnose samo na prepreke u dostupnosti MSI programa.

Žene u Indiji su osjetile najveće posljedice izgubljenih servisa koje im je prije osiguravala MSI. Izvještaj pokazuje da je u Indiji 1,3 milijuna žena manje imalo pristup reproduktivnoj skrbi te oko 920 000 žena manje pristup sigurnom pobačaju i postabortivnoj skrbi. Predviđa se da će još milijun žena biti prisiljeno na nesiguran pobačaj u Indiji te da će biti 2600 više smrtnih ishoda uslijed komplikacija povezanih s trudnoćom.

“Potrebe žena ne nestaju i ne smanjuju se tijekom kriza – one postaju veće. Kao liječnica sam vidjela previše drastičnih poteza koje djevojčice i žene poduzimaju kad im je onemogućen pristup kontracepciji i sigurnom pobačaju”, izjavila je dr. Rashmi Ardey, voditeljica kliničkih servisa MSI-a u Indiji. Ova pandemija je smanjila i ugrozila zdravstvene usluge diljem svijeta, ali seksualna i reproduktivna skrb je i prije toga bila marginalizirana, stoga žene opet nose najveći teret globalne krize”.

MSI surađuje s vladama i nevladinim organizacijama u nekoliko država kako bi povećali opseg reproduktivnih usluga tijekom pandemije te zagovarali siguran pobačaj i postabortivnu skrb kao esencijalan rad. Još uvijek su suočeni sa izuzetno ograničenim pristupom pobačaju ili u potpunosti zabranjenim te ponavljaju kako globalni politički lideri moraju činiti više za zaštitu zdravlja žena.

Pandemija je pogodila brojne vodeće organizacije za reproduktivnu skrb. Planned Parenthood, najveća takva organizacija u SAD-u, preorijentirala je brojne servise zbog prioriteta konzultacija na daljinu budući da su se klinike zatvarale.

“Ova svjetska globalna kriza osvijetlila je stvarnost u kojoj su seksualna i reproduktivna zdravstvena skrb esencijalne i vremenski osjetljive”, za Newsweek je izjavila dr. Krishna Upadhya, viša medicinska savjetnica u Planned Parenthoodu. “U nekim državama političari čak koriste panedemiju COVID-19 kao opravdanje za napada na siguran, legalan pobačaj. Planned Parenthood se brzo prilagodio kako bismo mogli osigurati pristup ključnoj pomoći i informacijama, pri tome osiguravši sigurnost i za pacijentice i za osoblje”, referira se na val regulacija u nekim državama kojima se tijekom epidemije nastojao spriječiti pristup pobačaju.

Izvor: https://www.newsweek.com/coronavirus-could-result-15-million-unsafe-abortions-worldwide-report-finds-1526155?