Hodači “za život” su predizborni pijuni desnice!

HOD PIJUNA – artivistička intervencija u Rijeci

Skupina umjetnika, umjetnica i građana i građanki danas je u Rijeci, odjevena u pijune, umjetničkim performansom pokušala javnosti poslati poruku da zagovara slobodan život, ranjive pripadnike društva i ljudska i ženska prava i autonomiju ženskog tijela. Skupina je umjetnički performans nazvala Hod pijuna, želeći upozoriti da se ženska prava, pogotovo  u predizborno vrijeme, koriste kao politički alat i da Hod za život na kojem je u Rijeci danas jasno poslana poruka da su silovane žene koje prekinu trudnoću po njihovom viđenju ubojice, širi po društvo opasne poruke. U pokušaju ih je promptno spriječila policija zbog bojazni da će intervenirati u Hod za život koji se istovremeno održavao pedeset metara dalje što nikome nije bila namjera. 

Hod pijuna je kao kritički i humoristični performans na nenasilan i duhovit način želio poslati poruku kako se kroz javna događanja instrumentalizira i manipulira ženskim pravom na izbor. Željeli su naglasiti kako su osobe uključene u okupljanja protiv ženskog prava na autonomiju samo pijuni većih političkih struktura, no u tome nisu uspjeli radi intervencije policije čime nam je uskraćeno temeljno pravo na slobodno izražavanje mišljenja. 

Mi jesmo za život, mi želimo slaviti život u raznolikosti i ukloniti nerazumijevanje koje postoji između nas i onih u Hodu za život.

Kostime za performans Hod pijuna kreirali su Tools for Action s umjetničkom organizacijom GSG i građankama i građanima Rijeke. 

Pozivamo građane i građanke da ako žele  izraziti podršku, objaviti ili pronaći fotografije Hoda pijuna koriste oznake 

#HodPijuna

#PawnMarch

#LifeinFreedom 

#ŽivotuSlobodi

#ToolsforAction

📸 Martina Šalov