Stav poljskog kolektiva ARTYKUŁ 6. za prava osoba s invaliditetom o odbacivanju prijedloga zakona “Stop Abortion”

Žene s invaliditetom u Poljskoj pozvale su vladu da odbaci tzv. “Stop Abortion” prijedlog zakona jer će daljnje restrikcije pristupa pobačaju “znatno oslabiti zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja žena, posebno žena s invaliditetom.” Sve #SHRS usluge su esencijalne usluge i temeljni dio osiguranja tjelesne autonomije za žene s invaliditetom!

Donosimo stav poljskog feminističkog kolektiva ARTYKUŁ 6. za prava osoba s invaliditetom o odbacivanju prijedloga zakona “Stop Abortion”

Kolektiv za feministička prava osoba s invaliditetom u Poljskoj izražava snažno protivljenje prijedlogu zakona “Stop Abortion”. Kao što pokazuju istraživanja, žene s invaliditetom su posebno izložene riziku nejednakog tretmana i nasilja (uključujući i seksualno nasilje), za njih je pristup zdravstvenoj skrbi posebno otežan, a njihove odluke se često omalovažavaju čak i kada se radi o važnim pitanjima poput onoga hoće li i ne imati djecu.

Poljska već ima jedan od najrestriktivnijih zakona o pobačaju u Europi, a razina zaštite zdravlja i reproduktivnih prava žena s invaliditetom je iznimno niska. Nedostatak dostupne ginekološke skrbi, nedostatak adekvatne seksualne edukacije, nedostatak pristupa efikasnim metodama planiranja trudnoće, oduzimanje prava na subjektivno odlučivanje o vlastitoj seksualnosti – sve to snažno pogađa žene s invaliditetom i dovodi do nehumanog i ponižavajućeg tretmana te višestruke diskriminacije. Žene s invaliditetom su također jedna od društvenih grupa u najvećem riziku od nasilja, uključujući seksualno nasilje, što ih često dovodi u situacije u kojima ne mogu donijeti nezavisne odluke o vlastitom majčinstvu.

Za mnoge žene s invaliditetom odluka o majčinstvu je složena, teška i uključuje temeljitu procjenu njihovog zdravlja i financijske situacije, kao i dostupnost sustavnih mjera, između ostalog u obliku osobne asistencije ili usluga pomoći obitelji.

Žene s invaliditetom često se suočavaju s preporukama da se odreknu roditeljstva; također, postoje slučajevi sterilizacije bez njihovog pristanka. Kod nekih invaliditeta, trudnoća može dovesti do nepovratnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili predstavljati prijetnju nezavisnom funkcioniranju, čak i životu žene. U nekim slučajevima, majke s invaliditetom trebaju različite vrste dostupnih servisa ili ekonomsku potporu. U Poljskoj žene s invaliditetom često nemaju priliku proći proceduru posvajanja djece jer se propituje njihova sposobnost obnašanja roditeljskih uloga.  

Suočene s ovim složenim problemima, snažno zagovaramo da žene s invaliditetom – poput drugih osoba koje mogu roditi – trebaju moći samostalno odlučiti žele li i kada imati djecu. Samo one znaju što je za njih najbolje. Prije svega, zahtijevamo obustavu rada na ovom prijedlogu zakona, te da se kreatori politika fokusiraju na organiziranje boljih politika sistemske potpore u ovom području, umjesto da ograničavaju odluke žena. 

Žene s invaliditetom trebaju imat pristup opcijama pobačaja onda kada smatraju da je to za njih najbolje rješenje. Trebaju imati pristup potpunom informiranju o svom zdravlju i zdravlju fetusa  kao i sveobuhvatnu njima prilagođenu prenatalnu dijagnostiku kako bi donosile slobodne odluke o vlastitim životima.”.