Europske vlade moraju osigurati siguran i pravovremen pristup prekidu trudnoće na zahtjev za vrijeme pandemije COVID-19

Zajednička izjava civilnog društva – 8. travnja 2020. 

Pandemija COVID-19 i javnozdravstvena kriza su veliki izazov za sustave javnog zdravstva širom Europe. Dok europske zemlje nastoje suzbiti pandemiju, zaštiti populaciju i izaći u susret rastućim zahtjevima koji su postavljeni ispred zdravstvenih djelatnika/ca i institucija, izuzetno je važno da prihvate i implementiraju i mehanizme zaštite zdravlja, digniteta, fizičkog i psihičkog integriteta te reproduktivne autonomije žena i djevojaka u regiji. 

U mnogim zemljama zabrinjava nedostatak mjera koje bi garantirale pristup esencijalnim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama i informacijama tijekom ove pandemije. Žene i djevojke se suočavaju sa značajnim restrikcijama u pristupu seksualnim i zdravstvenim uslugama, naročito pravovremenom pristupu prekidu trudnoće na zahtjev, post-abortivnoj njezi i hitnoj kontracepciji. Takve restrikcije nesrazmjerno utječu na individue koje pripadaju marginaliziranim skupinama, a koje uključuju žene koje žive u siromaštvu, žene s invaliditetom, Romkinje, migrantkinje bez važećih dokumenata, adolescentkinje i žene koje su u riziku od ili preživjele nasilje u obitelji ili seksualno nasilje. Ove restrikcije također stvaraju i nepotrebne rizike od izlaganja virusu COVID-19 za žene i djevojke te njihove obitelji, kao i za zdravstvene djelatnike/ce. 

Žene i djevojke koje žive u europskim zemljama u kojima je prekid trudnoće na zahtjev ilegalan ili ograničen suočavaju se s ozbiljnim preprekama, s obzirom na to da bi, kako bi imale pristup legalnom prekidu trudnoće, morale ili putovati ili nabaviti tablete za medikamentozni pobačaj van svoje matične zemlje. Ovakvi problemi se mogu pojaviti i u onim europskim zemljama u kojima su osobe prisiljene prolaziti kroz komplicirane ili štetne administrativne procese kako bi ostvarile pravo na prekid trudnoće na zahtjev ili imaju problema prilikom pronalaska liječnika/ce unutar svoje zemlje koji/a će pristati pružiti im traženu uslugu. 

Čestitamo onim vladama koje su brzo reagirale kako bi osigurale pristup esencijalnim, vremenski ograničenim uslugama iz domene seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prvenstveno kroz osiguranje pristupa tele-zdravlju i medikamentoznom pobačaju u ranom stadiju trudnoće. Pozivamo i druge europske vlade da implementiraju ovakvu praksu i prate uputstva medicinskih i javnozdravstvenih  stručnjaka/inja. 

Pozivamo šest europskih zemalja u kojima je pobačaj ilegalan ili izuzetno ograničen da hitno izmijene zakone kojima se žensko zdravlje i životi dovode u rizik. Ograničenja putovanja i transporta sada dodatno naglašavaju utjecaj takvih restriktivnih zakona. Osobe iz ovih zemalja više ne mogu putovati van zemlje ili nakon konzultacija s liječnikom/com nabaviti tablete za medikamentozni pobačaj iz drugih zemalja. Sve ovo rezultira povećanjem rizika za njihovu dobrobit i zdravlje. 

Pozivamo one zemlje gdje je pobačaj legalan ali usluge nisu dostupne ili su teže dostupne radi cijelog niza prepreka, uključujući medicinski nepotrebne zahtjeve koji obvezuju osobe da bespotrebno putuju u medicinsku ustanovu u nekoliko navrata ili budu hospitalizirane, da hitno uklone navedene prepreke i osiguraju pristup usluzi. 

Potrebno je poduzeti hitne korake kako bi se spriječilo odbijanje pružanja usluga prekida trudnoće radii osobnih vjerovanja liječnika/ca ne ugrožava pravovremeni pristup prekidu trudnoće na zahtjev. 

U skladu s obvezama za poštivanje ljudskih prava te preporukama medicinskih stručnjaka/inja valjalo bi usvojiti iduće mjere i održavati ih aktivnima minimalno za vrijeme trajanja COVID-19 pandemije: 

 • Osigurati da se pobačaj tretira kao esencijalna i vremenski uvjetovana zdravstvena usluga i osigurati pristup u vremenski odgovarajućem periodu. 
 • Autorizirati i učiniti dostupnim tele-zdravstvene konzultacije u odgovarajućem vremenskom roku za sve osobe koje traže prekid trudnoće ili informacije. Potrebno je usvojiti posebne mjere kako bi se osiguralo da su tele-zdravstvene konzultacije besplatne ili jeftine i time dostupne i marginaliziranim grupama.
 • Osigurati pravovremeni pristup ranom medikamentoznom pobačaju kroz zakonodavstvo i dozvoliti liječnicima/cama da propišu i izdaju na recept nužne lijekove putem tele-zdravstvene konzultacije. 
 • Dozvoliti osobama da sve lijekove za prekid trudnoće koriste u vlastitom domu. Zahtjevi koji postoje u nekim europskim zemljama da trudna osoba treba uzeti jednu tabletu uz fizičku prisutnost liječnika/ce ili u zdravstvenoj ustanovi trebaju biti ukinuti. 
 • Ukloniti obavezne periode čekanja koji prethode pobačaju, kao i obvezna savjetovanja ili osigurati savjetovanje putem tele-zdravstvenih konzultacija. 
 • Autorizirati liječnike/ce primarne zdravstvene zaštite i primalje za pružanje usluga  ranog medikamentoznog pobačaja.
 • Prihvatiti sustave osiguranja zdravlja koji garantiraju pristup brizi u slučaju kada rani medikamentozni pobačaj nije moguć ili je kontraindiciran, za osobe koje trebaju pobačaj kasnije u trudnoći ili post-abortivnu njegu, ili one koji moraju posjetiti zdravstvenu ustanovu radi drugih razloga. Putovanje u takvom slučaju mora biti smatrano nužnim i dozvoljenim čak i u zemljama gdje su vlade ograničile slobodno kretanje. 
 • Kada je potrebna liječnička autorizacija, ona mora biti ograničena na jednog/u liječnika/cu, a zahtjev da dozvolu treba dati više liječnika/ca treba ukinuti.
 • Kada je to potrebno, osigurati pristup pravovremenom prenatalnom testiranju i psihosocijalnoj podršci.
 • Osigurati odgovarajući broj pružatelja/ica usluga koji su spremni i osposobljeni pružiti uslugu prekida trudnoće u cijeloj zemlji i diseminirati informacije o načinu na koji žene mogu pronaći zdravstveno osoblje koje je spremno i osposobljeno pružiti uslugu prekida trudnoće. Hitno osigurati da odbijanje pružanja usluge prekida trudnoće ne ugrožava pristup pobačaju u vrijeme krize. 
 • Diseminirati informacije o navedenim izmjenama politika vezanim uz seksualno i reproduktivno zdravlje i prava  zdravstvene usluge koje su učinjene u kontekstu odgovora na COVID-19
 • Osigurati pristup kontracepciji, uključujući pristup hitnoj kontracepciji, i to kroz autorizirane tele-zdravstvene konzultacije i mogućnost nabavke hitne kontracepcije “preko pulta” u apotekama, bez recepta

Završno, pozivamo donositelje odluka širom europske regije da odbiju zahtjeve kojima se nastoji ograničiti pristup sigurnom prekidu trudnoće tijekom COVID-19 pandemije. Takvi prijedlozi jednostavne nastoje pogoršati trenutnu javnozdravstvenu krizu i imaju negativne učinke na zdravlje, živote i dobrobit žena i djevojaka. 

Abortion Rights Campaign, Ireland

Albanian Center for Population and Development

Amnesty International

Amrita Association, Hungary

ASPEKT, Slovakia

Association des Femmes de l’Europe Meridionale

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)

Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia

Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., North Macedonia

Association Mnémosyne, France

Association of Women of Southern Europe (AFEM)

Associazione italiana donne per lo sviluppo, Italy

Associazione Luca Coscioni, Italy

ASTRA Network

Austrian Family Planning Association

Bibija Roma Women Center, Serbia

British Pregnancy Advisory Service

Bureau Clara Wichmann, Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands

C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, Italy

Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA , Romania

Center for Reproductive Rights

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia

Citizen, democracy and Accountability, Slovakia

Clio. Femmes, Genre, Histoire, France

Coalition to Repeal the 8th Amendment, Ireland

Concord Research Center for Integration of International Law in Israel

Cyprus Family Planning Association

Danish Family Planning Association

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Doctors for Choice Ireland

Doctors for Choice Malta

Doctors for Choice UK

Encore féministes

Equipop

Estonian Sexual Health Association

European Humanist Federation

European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights

European Roma Rights Centre

European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

European Women Lawyers Association

Family Planning Association of Moldova

Federación Planificación Estatal, Spain

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belgium

Federation for Women and Family Planning, Poland

Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belgium

Femmes solidaires, France

Forum femmes méditerranée

Freedom of Choice / Možnosť voľby, Slovakia

Fundación para la Convivencia Aspacia, Spain

Garance, Belgium

German Women Lawyers’ Association

Helia Association, Spain

HERA – Health education and research association, North Macedonia

Human Rights Watch

Humanists UK

International Commission of Jurists

International Federation for Professionals in Abortion and Contraception (FIAPAC)

International Planned Parenthood Federation – European Network

IPAS

Irish Family Planning Association

Kosovar Gender Studies Center

L.A.I.G.A, Italy

L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Spain

La Ligue des droits de l’Homme, France

Latvian Association for Family Planning and Sexual Health

Le Planning Familial, France

London-Irish Abortion Rights Campaign

Médecins du monde-France

Nane, Hungary

National platform for reproductive justice, Croatia

National Women’s Council of Ireland

Patent Association, Hungary

Planning Familial Luxembourg

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

pro familia Bundesverband, Germany

Rape Crisis Network Ireland

Regards de Femmes, France

Rutgers, Netherlands

Santé Sexuelle Suisse, Switzerland

Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija / Family Planning and Sexual Health

Association, Lithuania

Sensoa, Belgium

Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights

Sex og Politikk, Norway

Society Without Violence, Armenia

SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Croatia

Swedish Association for Sexuality Education

Tajik Family Planning Association

Union des Familles Laïques – UFAL, France

Union Women Center, Georgia

Väestöliitto – The Family Federation of Finland

Vita di donna, Italy

Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta

Wales Assembly of Women

WAVE Network – Women Against Violence Europe

Women Center “Light Steps”, Albania

Women on Waves, Netherlands

Women on Web, Netherlands

Women’s Rights Foundation, Malta

Women’s circles, Slovakia

Women’s Resource Center Armenia

YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights

Young Feminist Europe