Seminar Pokreni promjenu – iz(bori) se za svoja prava

Otvorene su prijave na seminar Pokreni promjenu – iz(bori) se za svoja prava, koji će se održati od petka 13.03. do nedjelje 15.03.2020. godine u okolici Zagreba.

Seminar organizira CESI, a namijenjen je mladim osobama u dobi 17 do 26 godina koje žele svojim angažmanom doprijeti ostvarenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Sudjelovanje na treningu i uključivanje u program “Pokreni promjenu” omogućit će mladima neformalno obrazovanje koje osnažuje i potiče angažman te različite mogućnosti  aktivističkog djelovanja i rada na društvenoj promjeni.

Online prijavni obrazac za seminar nalazi se OVDJE, a prijave su otvorene do 29.02.2020. godine.

Cilj seminara je edukacija mladih o pitanjima vezanim uz seksualnost, reproduktivna prava i zdravlje i rodnu ravnopravnost te njihovo osnaživanje za proaktivno djelovanje. Mlade želimo animirati da promišljaju, razgovaraju i nauče više o temama koje su usko vezane uz njihove živote, a o kojima se u okviru obrazovnog sustava malo govori.

Seminar će obuhvatiti sljedeće teme: rodni stereotipi i rodna ravnopravnost; što su seksualna i reproduktivna prava; razvoj argumentacije, osmišljavanje poruka i jezika koji promiče pravo na izbor;  trendovi, taktike i utjecaj neokonzervativnih inicijativa te kako im se suprotstaviti;   strategije zagovaranja i utjecaja na donositelje odluka;  kako raditi na mobilizaciji i senzibilizaciji mladih, te ih poticati da se aktivno suprotstave urušavanju reproduktivnih prava i sloboda. Na kraju treninga usmjerit ćemo se na planiranje akcija koje će sudionice i sudionici seminara imati obavezu provesti.

Sve troškove puta, smještaja, obroka i osvježenja pokrivaju organizatorice. Broj sudionika_ca ograničen je na 20.