Pobačaj u Hrvatskoj nije dostupan

“Pobačaj u Hrvatskoj nije dostupan”, poručeno je sa zagrebačkog Cvjetnog trga povodom obilježavanja Međunarodnog dana za legalan i siguran pobačaj u organizaciji Platforme za reproduktivna prava.

Iako zakonski legalan, pobačaj je nedostupan iz tri temeljna razloga: visokih i neujednačenih cijena, sve raširenijeg tzv. priziva savjesti i društvene stigme. 

Na događaju u Zagrebu sudjelovale su i pjesnikinje Sanja BakovićMarija DejanovićMonika Herceg i Mateja Jurčević. Kroz svoje stihove progovorile su o prošlim i sadašnjim borbama, o rodno uvjetovanom nasilju.

Svjedočile su o nejednakim materijalnim uvjetima koji diktiraju društvenu svakodnevicu žena. 

Iskustva žena ispričana kroz poeziju govore da mora postojati stvarni izbor, pravo na pobačaj i pravo na planiranje trudnoće, kao i sva druga reproduktivna prava i da sva moraju biti dostupna svim ženama.

“Često odu u baštu i nikad se ne vrate”, stih je Monike Herceg koji se osvrće na etnografske zabilješke Nade Sremac koja 1940. piše da žene po selima umiru nekontrolirano kao u Africi.

“Za mnoge žene ‘odlazak u baštu’ ili put u Sloveniju i danas su jedina opcija – jer je pravo na pobačaj i na planiranje trudnoće na prvoj liniji udara na javno zdravstvo, čija se dostupnost sve više ograničava procesima komercijalizacije i privatizacije.

Međunarodni dan za legalan i siguran pobačaj dan obilježava se 28. rujna, nastavljajući se na borbu aktivistkinja Latinske Amerike i Kariba za dekriminalizaciju pobačaja. Danas je ona usmjerena za postizanje prava na siguran i dostupan pobačaj za sve žene te uklanjanje društvene stigme.